ประชุมคณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการ ประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงาน สกสค.จังหวัด นครพนม จัดประชุมคณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการ ประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี นายวัชรโรจน์ ไชยพิเดช เป็นประธานและมีคณะกรรมการร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัด นครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
IMG_7881

IMG_7872

IMG_7871

IMG_7877