ประชุมคณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการ ประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงาน สกสค.จังหวัด นครพนม จัดประชุมคณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการ ประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี นายวัชรโรจน์ ไชยพิเดช เป็นประธานและมีคณะกรรมการร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัด นครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
IMG_7718
IMG_7713
IMG_7717
IMG_7716