ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม เป็นประธานประชุมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ โดยมีคณะกรรมการร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
10045
10047
10046
IMG_7327