ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์ครูไทยจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงาน สกสค.จังหวัด นครพนม จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์ครูไทยจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี นายอรรถสิทธิ์ ทรัพยสิทธิ เป็นประธานและมีคณะกรรมการร่วมประชุมดังกล่าว โดยพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัด นครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
IMG_7916
IMG_7910
IMG_7909IMG_7899