ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์าสวัสดิภาพครูไทยจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑/๑๕๖๒

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงาน สกสค.จังหวัด นครพนม จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์ครูไทยจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี นายอรรถสิทธิ์ ทรัพยสิทธิ เป็นประธานและมีคณะกรรมการร่วมประชุมดังกล่าว โดยพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัด นครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
IMG_7719
IMG_7720
IMG_7721