ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สกสค. ประจำจังหวัดนครพนม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒)

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ได้จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สกสค. ประจำจังหวัดนครพนม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒) โดยมี นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานในการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น ความมั่นคง และการยกย่งเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
IMG_7898
IMG_7886
IMG_7890
IMG_7891