ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สกสค. ประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ได้จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สกสค. ประจำจังหวัดนครพนม (ครั้งที่ 1/2562) โดยมี นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานในการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น ความมั่นคง และการยกย่งเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
171748
171513

171514

S__5980337

S__5980346

S__174858271