ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ชั้น ๒
IMG_6525 IMG_6523