ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด นครพนม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ประจำเดือน พฤษภาคม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒) โดยมี นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
IMG_7645

IMG_7647

IMG_7646