ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

IMG_6377

IMG_6379

IMG_6378