ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม เปิดประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ชั้น ๒
IMG_6537
1529481693231