ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ประจำเดิอนพฤศจิกายน (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑) โดยมี นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
1543216529859