ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ประจำเดิอนธันวาคม (ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑) โดยมี นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
IMG_6986