ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ประจำเดิอนมกราคม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒) โดยมี นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
IMG_7136 IMG_7138 IMG_7137