ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒) โดยมี นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ทั้งนี้ได้มอบเข็มพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาและครูผู้เสียสละ จำนวน 12 ราย
IMG_7387
IMG_7375
IMG_7376
IMG_7385
IMG_7377
IMG_7384
IMG_7381