ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒) โดยมี นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
IMG_7501
IMG_7502
IMG_7503