ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด นครพนม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด นครพนม ประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒) โดยมี นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
IMG_7792
IMG_7796
IMG_7795
IMG_7794
IMG_7793