ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครพนม

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด นครพนม ประจำเดือน กรกฎาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒) โดยมี นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญเกตุ ประจำปี ๒๕๖๒ และมอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครู ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓ ราย ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
IMG_7865
IMG_7866
IMG_7867
IMG_7868
IMG_7864
IMG_7861
IMG_7862
IMG_7863