ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด นครพนม ประจำเดือน กันยายน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ โดยมี นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
IMG_8086

IMG_8088

IMG_8087

IMG_8085