ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครพนม ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2563 โดยมี นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 9 คน ซึ่งเป็นการประชุมรายงานกิจการการบริหารงาน พร้อมทั้งพิจารณาคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

IMG_9040

IMG_9019

IMG_9018