ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐  นายปรารถนา  พละมา  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม

ชุม1

ชุม2