ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน  สกสค. จังหวัดนครพนม  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม  ครั้งที่  ๕/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงาน  สกสค. จังหวัดนครพนม

ชุม2