ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

วันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๐ นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพม

ปะ1