ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีคณะกรรมการเข้าประชุมครบทุกคนและที่ปรึกษากฏหมายทั้ง 2 คน คือนายสุรศักดิ์  แสนพรหมาและนายเปรมศักดิ์ แสนคำ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

ชุม2

ชุม4 

ชุม5