ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครพนม ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2563 โดยมี นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 10 คน ซึ่งเป็นการประชุมรายงานกิจการการบริหารงานและการพิจารณาเสนอถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค. กรณีค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเกิน 3 งวดด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
IMG_8919

IMG_8920

IMG_8921

IMG_8922