ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด ครั้งที่ 6/2559

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายพงศ์สรร บุญชัยกิตติวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด ครั้งที่ 6/2559 หลังเลิกประชุมท่านได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 3/2559 แก่คณะกรรมการ สกสค. จังหวัด อย่างอบอุ่น

ประชุม1

ชุม3

เลี้ยง

เลี่ยง2