ประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดนครพนม

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงาน สกสค.จังหวัด นครพนม จัดประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยประจำจังหวัดนครพนม ทั้งนี้ นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด นครพนม เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว จำนวน 13 คน ได้พิจารณาคัดเลือกให้ นายอรรถสิทธิ์ ทรัพยสิทธิ์ เป็นประธานคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัด นครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
IMG_7648

IMG_7650

IMG_7652

IMG_7651