ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครพนม ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

ประชุมฯวันที่ 26 เม.ย. 61 ณ ห้องประชุมธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม                  จังหวัดนครพนม