ประชุมผู้บริหารของสกสค.และร่วมงานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด นครพนม ประชุมผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และนำเสนอผลงานการดำเนินงานดีเด่น วันที่ 23-25 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ และวันที่ 26 ตุลาคม 2562
ร่วมถวายกฐินพระราชทานของสกสค.ณ วัดแก้วโกรวาราม อำเภอเมืองกระบี่

ประชุมผู้บริหารตค62 กระบี่

ประชุมผู้บริหารสกสค_๑๙๑๐๒๕_0005

ประชุมผู้บริหารสกสค_๑๙๑๐๒๕_0003

ประชุมผู้บริหารสกสค_๑๙๑๐๒๕_0004

ประชุมผู้บริหารสกสค_๑๙๑๐๒๕_0001

กฐินพระราชทานสกสค.ปี62_๑๙๑๐๒๘_0006

กฐินพระราชทานสกสค.ปี62_๑๙๑๐๒๘_0005

กฐินพระราชทานสกสค.ปี62_๑๙๑๐๒๘_0004

กฐินพระราชทานสกสค.ปี62_๑๙๑๐๒๘_0003