ประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงาน “เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ ๑” ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
180276 180275 180174ภาพนิ่ง1