ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางและกำหนดรูปแบบการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมลำน้ำโขง ชั้น ๒ อาคารศูนย์มิตรภาพนครพนม – ฮานอย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
1545958435911
1545958441664