ประชุมสภากาแฟกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๗.๓๐ น. นายปรารถนา  พละมา  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมประชุมสภากาแฟกระทรวงศึกษาธิการจังหงวัดนครพนม ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑โดย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เป็นเจ้าภาพ      ณ หอประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

IMG_2504

IMG_2503

IMG_2502