ประชุมสภากาแฟกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครพนม ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๗.๓๐ น. นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมประชุมสภากาแฟกระทรวงศึกษาธิการจังหงวัดนครพนม ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โดยโรงเรียนนครพนมวิทยาคม เป็นเจ้าภาพ     
1529892835417
1529892837283