ประชุมสภากาแฟกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครพนม ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมประชุมสภากาแฟกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครพนม ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ณ อาคารโรงอาหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย อินโดจีน เลขที่ ๓๐๓ ถนนชยางกูร ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
IMG_0280_800x440
IMG_0259_800x533
1537416689571[1]