ประชุมสภากาแฟกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครพนม ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางเอมอร จันทร์นนท์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมประชุมสภากาแฟกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครพนม ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
1539914859038
1539914856264