ประชุมสภากาแฟกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมประชุมสภากาแฟกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเปือยงามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ อำเภอเมืองนครพนม โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ เป็นเจ้าภาพ
1542767870559
1542767869008