ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นแนวทางการติดตามหนี้ค้างชำระ

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ นายพงศ์สรร บุญชัยกิตติวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น เพื่อกำหนดแนวทางการติดตามหนี้ค้างชำระโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดร่วมประชุมทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมโรงแรมตรัง กรุงเทพฯ

ผอ1

ผอ2

ผอ3

ผอ4