ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครพนม ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
1535596045867
1535596055048
1535596093059