ประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร (OTEP-KRS system)

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร (OTEP-KRS system) ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
IMG_25610923_094515
1537758495490
1537758484063