ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๔๐ คน ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
S__199024646
ประชุม รางวัลเลิศรัฐ
194038