ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและรับเกียรติบัตรรางวัล “เลิศรัฐ”

วันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบเกียรติบัตรรางวัล “เลิศรัฐ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม
20190311_190311_0145
18649442521
41915
186463
รางวัลเลิศรัฐ 11 มี.ค. 2562