ประชุมเตรียมรับการประเมิน

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 นายพงศ์สรร บุญชัยกิตติวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด ณ ห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม

ประชุมจนท2