ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการ ประจำจังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ เชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการ ประจำจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
IMG_7616
IMG_7618
IMG_7619
IMG_7620
IMG_7621