ประชุมและต้อนรับ พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมประชุมและต้อนรับ พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาปฏิบัติราชการเพื่อรับทราบการแก้ไขปัญหาการร้องเรียน และตรวจเยี่ยมสำนักงาน สถานศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการนี้ให้สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และการนำส่งเงินประจำเดือน รายละเอียดของสมาชิกที่กู้เงินจากธนาคารออมสินตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และปัญหาหนี้ค้างชำระเงินกองทุนส่งเสริมความมั่นคง รวมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะของสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
IMG_0991 IMG_6610
IMG_6616 IMG_6619
IMG_6613