ประชุมและศึกษาแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินวิกฤติ

วันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๐ นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมประชุมและศึกษาแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินวิกฤติ ให้มีความถูกต้องตรงกันในการนำไปขยายผลให้สำนักงาน สกสค. จังหวัดในแต่ละภาค ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด เข้าร่วมประชุม รวม 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครสวรรค์ เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน นครราชสีมา อุดรธานีนครพนม ปัตตานี ยะลา ระนอง และสงขลา

ช1

ช2