ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะกรรมการผลประเมินการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด ช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 ปีจำนวน 3 คน  ได้รับเกียรติจากนายวัชร์โรจน์  ไชยพิเดช และนายประสงค์  สุภา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด นายสมพงษ์  อุมะวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม และนายเปรมศักดิ์ แสนคำ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนมครั้งนี้ โดยได้รับคำชมเชยจากคณะกรรมการทุกท่าน

เมิน1

เมิน2

เมิน3

เมิน4

เมิน5