ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน

วันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๙ นายพงศ์สรร บุญชัยกิตติวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้รับคำชมเชยจากคณะกรรมการทุกท่าน ผลงานดีเยี่ยม

 

ประเมินผล1

 

ประเมินผอ2

 ประเมินผอ4