ร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด นครพนม ร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีนายสยาม ดำรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมงาน ณ บริเวณสนาม หน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
54507
-29-04-2019-58657039
-29-04-2019-58651290
54499
54498