ผอ. สนง. สกสค. จังหวัดนครพนม ประชุมรับนโยบาย

วันที่ ๖ มิถุนยน ๒๕๖๐ นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารรับนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ณ โรงแรมเอส. ดี. อเวนิว กรุงเทพมหานคร โดย ดร. พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธาน

ก1

ก2