ผอ.สนง.สกสค.จังหวัด ร่วมงานวันครู และมอบเงินช่วยเหลือภาคใต้

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ รวม ๖ คน ร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๑ ณ หอประชุมมรุกขนคร  โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม และได้รับบริจาคเงินสมทบช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ จากครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาร่วมงานวันครู รวมทั้งสิ้น 5,340 บาท มอบให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ประธานการจัดงานวันครู

วันครู1

วันครู3

วันครู2

วันครู4