ผอ.สำนักงานสกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมอบรมสัมมนากับธนาคารออมสิน

วันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม เข้าร่วมการอบรมสัมมนา “โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้ ช.พ.ค. ช.พ.ส. ระหว่างสำนักงานคณะกรรการ สกสค. และธนาคารออมสิน” ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าอบรมได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผู้แทนธนาคารออมสิน

ผอ

ผอ1